1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ZİRVE.KURULU

 

Onur Kurulu

Prof. Dr. Nabi Avcı                       Milli Eğitim Bakanı

Fatma Şahin                               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Prof. Dr. Metin Doğan                  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

 

Koordinatörler ve Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Bilal Sambur                 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Orçan               Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Murat Önder                  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Uzm. Psk. Mürşid Ekmel Aybek    Eğitim Politikaları ve Araştırmaları Derneği

 

 

 

Bilim ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Derya Örs                     Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Salim El Hassani            FTSC ve 1001 İcat Başkanı

Prof. Dr. Aytaç Açıkalın                 Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Acar                  Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Kangal                Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Bulut                  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi     

Prof. Dr. Bilal Sambur                   Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet İnam                  Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay            Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Galip Yüksel                   Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Erol Göka                       Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu             Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl        Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Mazhar Bağlı                   Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Yasin Aktay                   Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet Akkuş               Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Şükrü Karatepe              Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih Uşan                     Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Yahya Akyüz                  Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Özdemir           Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Nahide Bozkurt              Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Önal                Koza Üniversitesi

Prof. Dr. Pakize Aytaç                Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Ejder Okumuş             Osman Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Selahattin Turan          Osman Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Güray Kırpık                 Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Halil Rahman Acar          Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Özlem Gümüş                 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Ayten                         Marmara Üniversitesi

Doç Dr Musa Kazım Arıcan             Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Halime Ünal                    Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Adem Efe                        Süleyman Demirel Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İlhan Atagün            Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hüdayar Cihan GÜNGÖR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Bengisu Koyuncu      Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yahya Araz               Dokuz Eylül Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Zafer Çelik               Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Bekir Gür                  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr Yaşar Uğurlu                           RTÜK 

Dr. Murat Özoğlu                         TÜBİTAK

 

 

 

Asistanlar

Bahattin Cizreli                             Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/Sosyoloji

Emine YÜCEL                               Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/Psikoloji

Feyza Korkmaz                             Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/Sosyoloji

Selmin Erdin                                 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/Psikoloji

Serhat Kürkçü                               Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/Sosyoloji

Derya Karanfil                               Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/Psikoloji

Yankı Süsen                                 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/Psikoloji

Sezgin Kasa                                 Eğitim Politikaları ve Araştırmaları Derneği

Hatice H.Taşkın                             Eğitim Politikaları ve Araştırmaları Derneği

Özgül Aybek                                 Eğitim Politikaları ve Araştırmaları Derneği

Serpil Barmanbek                          Eğitim Politikaları ve Araştırmaları Derneği

Yasin Dedeş                                 Eğitim Politikaları ve Araştırmaları Derneği