1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ÇALIŞTAYLAR

 PROGRAM

10.00 -11.30       Çalıştay I. Bölüm

11.30-11.45        Çay-Kahve Arası

11.45-13.30        Çalıştay II. Bölüm

13.30 -14.30       YEMEK ARASI

14.30- 15.15       Çalıştay Oturum Özetleri

 

KATILIMCILAR

GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE ÇOCUK YETİŞTİRME KÜLTÜRÜ VE YENİ YAKLAŞIMLAR

MODERATÖR: Prof. Dr. Hayati  AKYOL     Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet ÇİFTÇİ        Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Ayşen GÜLCAN       İstanbul Ticaret Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Cevat ÖZYURT         Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi 

Doç. Dr. A. Halim ULAŞ          Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Doç. Dr. Halime ÜNAL           Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Hakan DÜNDAR           Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Sibel KÜÇÜK               Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Nihal LINDBERG           Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TATAR            Yüzücü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet YAYLA              Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Bekir GÜR                  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Zafer ÇELİK                Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem ARIOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Arif DEMİR                  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Süleyman YİĞİTTİR    MEB Temel Eğitim Bilimleri Genel Müdürlüğü

Yrd. Doç. Dr. Arif Demir                  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Safiye KESGİN                          Türkan Azmi İlköğretim Okulu, Batıkent / ANKARA

Dr. Yaşar UĞURLU                         RTÜK

Caner ERKAN                                MEB Temel Eğitim Bilimleri Genel Müdürlüğü

Ufuk COŞKUN                                Sınıf Öğretmeni / İSTANBUL

Hatice AKGÜL                                Öğrenci Velisi

Murat SÜT                                    MEB Temel Eğitim Bilimleri Genel Müdürlüğü

Osman KAYAER                            Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı

Selman IŞIK                                MEB Temel Eğitim Bilimleri Genel Müdürlüğü


ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK YETİŞTİRME YÖNTEM VE ARAYIŞLARI

MODERATÖR: Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU        MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü

Prof. Dr. Hamit OKUR                                    Medeniyet Üniversitesi Rektörü
 
Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN                           Medeniyet Üniversitesi, Turizm Fakültesi Dekanı
 
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY                                   Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
 
Yrd. Doç. Dr. Çağlar ÇETİNKAYA                      Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
  
Dr. Esra ÇALIK                                            Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  Projeler Ofisi
 
Arş. Gör. Şefika SÜRÜCÜ                              Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
 
Özlem MISIRLI TAŞDEMİR                           Hacettepe Üniversitesi
 
Erdal KİZİROĞLU                                         TÜZYEKSAV Başkanı 
 
Şadan ŞİMŞEK                                            TÜZYEKSAV Başkan Yardımcısı
 
Abdullah TAŞTAN                MEB Tokat Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü
 
Tülay AKYÜZ                     Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 
Erhan ŞAHİN                     Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi
 
 
 
OSMANLI VE SELÇUKLU MEDENİYETİNDE ÇOCUK YETİŞTİRME KÜLTÜRÜ

MODERATÖR: Doç. Dr. Güray KIRPIK  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
 
Prof. Dr. Ülker AKKUTAY    Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
  
Prof. Dr. Mehmet ÇELİK      Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
  
Prof. Dr. Mehmet ŞEKER     Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 
Prof. Dr. Refik TURAN         Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
 
Doç. Dr. Varis ÇAKAN         Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
 
Doç. Dr. Cevdet KIRPIK    Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
 
Doç. Dr. Ahmet OCAK        Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
 
Doç. Dr. Uğur ÜNAL             Devlet Arşivleri Genel Müdürü
 
Yrd. Doç. Dr. Yahya ARAZ  Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi
 
Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
 
Yrd. Doç. Dr. Banu GÜRER        Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 
Yrd. Doç. Dr. Bayramali NAZIROĞLU   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İlahiyat FakültesiİSLAM’DA ÇOCUK YETİŞTİRME KÜLTÜRÜ VE SORUNLARI

MODERATÖR: Prof. Dr. Bilal SAMBUR  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Prof. Dr. Hüseyin PEKER   On Dokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 
Prof. Dr. Abdülkerim BAHADIR Necmettin Erbakan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 
Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN  Gaziantep Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 
Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 
Prof. Dr. Mehmet Emin AY  Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 
Prof. Dr. Şuayb ÖZDEMİR Amasya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 
Prof. Dr. Salih Zeki Zengin Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
 
Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 
Doç. Dr. Adem EFE  Süleyman Demirel Üniversitesi 
 
Yrd Doç Ahmet Yemenici  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi 
  
Dr. Gülüşan Göcen MEB Öğretmen
 
Dr. Sema ERYÜCEL  MEB Öğretmen
 
Şair Yazar Mustafa ÖZÇELİK